Arbeidsrecht

AMKB.Legal kan bogen op jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht.

Over de aanpak van arbeidsrechtelijke problemen kunnen niet eenvoudig algemene beschrijvingen worden gegeven. Daarvoor zijn de voorkomende zaken op arbeidsrechtelijk gebied te divers.

Wel geldt in zijn algemeenheid, dat arbeidsrechtelijke zaken in de regel voortvarend en snel behandeld moeten worden. De financiële belangen kunnen immers snel oplopen!

De werkzaamheden betreffen zoal:

  • het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
  • (verweer tegen) loonvorderingen;
  • (verweer tegen) ontbinding van een arbeidsovereenkomst;
  • bijstand bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, al dan niet in combinatie met een (formele) ontbinding door de Kantonrechter;
  • perikelen rond concurrentiebedingen en relatiebedingen;
  • etc.