Tarieven

Tarieven arbeidsrecht

Door AdvMKB.Legal wordt een uurtarief gehanteerd – voor andere dan zuivere incasso-zaken – van € 185,00, te vermeerderen met BTW, en eventueel te vermeerderen met de proceskosten. Proceskosten zijn in veel gevallen verhaalbaar op Uw wederpartij.

Tarieven incasso

Uitgangspunt is het algemeen gebruikelijke incasso-tarief, en niet het uur-honorarium.
Bij incasso-opdrachten dient enerzijds een onderscheid gemaakt te worden tussen betwiste en onbetwiste vorderingen, en anderzijds tussen de buitengerechtelijke fase en de gerechtelijke fase. Om hier alle mogelijke varianten te bespreken, zou te ver voeren. Daarvoor zijn er te veel variabelen in het incasso-traject.
Hierover geven wij U desgewenst uitvoerig nadere tekst en uitleg, hetzij telefonisch, hetzij – indien mogelijk – tijdens een kennismakingsbezoek aan Uw bedrijf.

Tarieven abonnementen

Voor al uw vragen over onze tarieven (en overige, algemene informatie), behorende bij het kantoor-abonnement, kunt U op bovenstaande knop drukken.