Kamervragen over kwaliteitseisen dienstverlening rechtsbijstandverzekeraars

Er zijn nog geen wettelijke eisen voor de kwaliteit van dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars. Judith Swinkels (D66) heeft daarover Kamervragen gesteld aan minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok.

Judith Swinkels vraagt de minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok of hij nog steeds van mening is dat met inmiddels 3,2 miljoen polishouders in Nederland, wettelijke eisen voor de dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk, in Nederland niet nodig zijn. Als de minister van standpunt is veranderd, vraagt ze hem hoe hij deze eisen gaat realiseren.

In de Kamervragen verwijst Swinkels naar de uitzending van Tros-Radar van 5 december 2016 over de kwaliteit van de dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars. Onduidelijk is volgens Swinkels welke stappen er zijn genomen om de kwaliteitsproblemen binnen de juridische dienstverlening op te lossen.

Bron: Advocatenblad dd. 10 maart 2017.

verhuizing naar de Van Dijklaan 15 L te Waalre

Morgen zal ons kantoor minder goed bereikbaar zijn, in verband met de verhuizing van het kantoor.
Berichten kunt u bij de telefoniste achterlaten, waarna we u zo snel mogelijk terugbellen.

Vanaf 4 juli zijn we u graag van dienst vanaf onze nieuwe locatie aan de Van Dijklaan 15 L te Waalre.
Alle overige contactgegevens blijven ongewijzigd.

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van Advocatenkantoor Jacobs

Einde loondoorbetaling bij ziekte?

Zoals bekend heeft de overheid jaren geleden al wettelijk vastgelegd, dat in geval van ziekte van een werknemer de werkgever gedurende 104 weken het loon (althans een percentage daarvan) moet doorbetalen. De risico’s, die voorheen vanuit de Ziektewet werden gedragen, kwamen zo op het bordje van de werkgever te liggen.

Wellicht is er een kentering op komst.

Het kabinet moet namelijk onderzoek doen naar de mogelijkheden om het midden- en kleinbedrijf ‘minder zwaar te belasten met de regeling loondoorbetaling bij ziekte’. De Tweede Kamer heeft donderdagavond een motie van die strekking met algemene stemmen aangenomen.

We zullen zien…..

Is de14 dagen bedenktijd in de beëindigingsovereenkomst te omzeilen?

Sinds de wetswijziging van 1 juli 2015 heeft een werknemer het recht binnen 14 dagen na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, hierop terug te komen. Lees verder: Is de14 dagen bedenktijd in de beëindigingsovereenkomst te omzeilen?