Einde loondoorbetaling bij ziekte?

Zoals bekend heeft de overheid jaren geleden al wettelijk vastgelegd, dat in geval van ziekte van een werknemer de werkgever gedurende 104 weken het loon (althans een percentage daarvan) moet doorbetalen. De risico’s, die voorheen vanuit de Ziektewet werden gedragen, kwamen zo op het bordje van de werkgever te liggen.

Wellicht is er een kentering op komst.

Het kabinet moet namelijk onderzoek doen naar de mogelijkheden om het midden- en kleinbedrijf ‘minder zwaar te belasten met de regeling loondoorbetaling bij ziekte’. De Tweede Kamer heeft donderdagavond een motie van die strekking met algemene stemmen aangenomen.

We zullen zien…..