Internetten op het werk?

Internetten op het werk lijkt er steeds meer bij te horen. Tot ergernis van veel werkgevers….
Immers, er is een grens tussen wat we nog acceptabel vinden, en wat we regelrecht als misbruik moeten beschouwen.

Mag je als werkgever controleren of een werknemer aan de verkeerde kant van die grens terecht is gekomen? Nee, in beginsel mag dat niet, zegt de wet. Iedere werknemer heeft recht op privacy. Dit recht strekt zich ook uit tot de werkplek.

Is controle dan helemaal niet mogelijk? Jawel, maar dan moet wel zorgvuldig worden gehandeld. Dat houdt onder andere in, dat de werknemer tevoren gewaarschuwd wordt, dat hij/zij gecontroleerd kan worden. Echter, zelfs dan moet de controle passend en noodzakelijk zijn. Voorwaar wéér een terrein, waar de werkgever op zijn tellen moet passen!

TIP: kijk er Uw arbeidsovereenkomsten eens op na, of Uw bedrijfsreglement. Werden hierin al regels opgenomen voor wat acceptabel is, en wat niet? En wat voor controle er plaats kan vinden? Misschien iets, om ons eens naar te laten kijken!