Kamervragen over kwaliteitseisen dienstverlening rechtsbijstandverzekeraars

Er zijn nog geen wettelijke eisen voor de kwaliteit van dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars. Judith Swinkels (D66) heeft daarover Kamervragen gesteld aan minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok.

Judith Swinkels vraagt de minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok of hij nog steeds van mening is dat met inmiddels 3,2 miljoen polishouders in Nederland, wettelijke eisen voor de dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk, in Nederland niet nodig zijn. Als de minister van standpunt is veranderd, vraagt ze hem hoe hij deze eisen gaat realiseren.

In de Kamervragen verwijst Swinkels naar de uitzending van Tros-Radar van 5 december 2016 over de kwaliteit van de dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars. Onduidelijk is volgens Swinkels welke stappen er zijn genomen om de kwaliteitsproblemen binnen de juridische dienstverlening op te lossen.

Bron: Advocatenblad dd. 10 maart 2017.