Niet-betalende debiteuren meenemen naar 2012? Of nú aanpakken!

Het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden. Reden dus, om alvast een beetje vooruit te denken naar de jaarwisseling.
Voor het kopen van oliebollenbeslag en vuurwerk is het nog (te) vroeg, maar als U zakelijk, bij de jaarafsluiting, zo min mogelijk openstaande debiteuren wilt meenemen, is het nú de hoogste tijd om actie te ondernemen!

Wanneer wij nú voor U aan de slag mogen, zal zeker een aanzienlijk deel van de openstaande debiteuren nog vóór het einde van het jaar geïncasseerd kunnen worden, en kunt U die posten in Uw administratie afsluiten.

TIP: voorkom het meenemen van openstaande posten naar 2012 èn versterk Uw liquiditeitspositie, en geef de openstaande debiteuren nú ter incasso uit handen!