Wet Melding Collectief Ontslag vaker van toepassing!

Per 1 maart 2012 wijzigt de Wet Melding Collectief Ontslag.

Deze wet regelt – kort gezegd – dat een werkgever die 20 of meer werknemers wil ontslaan, daartoe de (belanghebbende) vakbonden moet raadplegen en melding van het voorgenomen ontslag moet doen bij het UWV Werkbedrijf.

Tot nu toe was het niet geheel duidelijk, of aan de wet ontkomen kon worden door bijvoorbeeld met 5 van de 23 werknemers een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Daardoor, zo werd dan gesteld, daalde het aantal onder de 20 en was melding bij UWV Werkbedrijf en de betrokken vakbonden niet nodig.

In de praktijk bestond discussie, of de bestaande wet zo mocht worden uitgelegd. Feit is, dat er wel op die manier gehandeld werd in de praktijk.

De nieuwe wet bepaalt nu uitdrukkelijk, dat de melding (en het raadplegen van de betrokken vakbond) altijd dient te geschieden bij ontslag van 20 of meer werknemers, ongeacht de weg die daartoe gevolgd wordt (wederzijds goedvinden, ontbinding via de kantonrechter of middels een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf).

TIP: laat U bij het voornemen om grotere aantallen werknemers te ontslaan degelijk voorlichten, of liever nog: begeleiden!