Wet op de Incasso-kosten: hoe werkt het nu?

Zoals – wellicht – bekend is per 1 juli 2012 nieuwe wet- en regelgeving van toepassing op de incasso-kosten.

Die regels hebben betrekking op alle facturen, die vanaf juli 2012 opeisbaar worden. De spelregels (b)lijken echter in de praktijk nog niet helemaal duidelijk.
Om die reden een korte samenvatting van de voornaamste stappen:
–  de factuur wordt verzonden;
–  wanneer betaling van de factuur binnen de betaaltermijn uit blijft, moet minimaal één herinnering worden gestuurd. Daarin moet dan worden aangegeven dat binnen veertien dagen alsnog moet worden betaald, en dat bij niet-betaling een exact te noemen bedrag aan incasso-kosten verschuldigd zal worden.
–  blijft betaling in die veertien dagen uit, dan kan – afhankelijk uiteraard van het door U gebruikelijk te volgens traject – de vordering ter incasso uit handen worden gegeven.

Of U de mededeling in de eerste, tweede of desnoods tiende betalingsherinnering doet, is niet relevant. Als de mededeling maar gedaan wordt!

TIP: als U wenst, nemen wij de tekst van U betalingsherinneringen gratis met/voor U door, en adviseren we (daar waar nodig) aanpassingen. Bij die gelegenheid kunnen we U dan desgewenst ook nog wat nader informeren over de ins and outs van deze nieuwe wetgeving!