Bestuurder van een BV in privé aansprakelijk!

Onlangs hebben we – weliswaar pas in hoger beroep – een vermeldenswaardige procedure gewonnen voor een klant van ons kantoor.

Die klant had voor een opdrachtgever werkzaamheden uitgevoerd, doch vlak ná het uitvoeren van die werkzaamheden ging die opdrachtgever, een BV, failliet. Onze klant bleef daardoor in eerste instantie met een forse financiële strop zitten. Immers werd al snel duidelijk dat uit het faillissement niet al te veel verwacht hoefde te gaan worden.

In de rechtspraak zijn wel voorbeelden te vinden, dat een bestuurder van een BV in privé voor die schade aansprakelijk was, als – eenvoudig gezegd – die bestuurder nog een overeenkomst heeft gesloten voor de BV, terwijl hij wist of behoorde te weten dat de BV de financiële verplichtingen uit die overeenkomst niet na zou kunnen komen. Kortom: een overeenkomst voor de BV sluiten, terwijl je weet dat niet betaald zal kunnen worden, is riskant voor die bestuurder!

Dit geval lag echter complexer. Er was redelijk wat tijd gelegen tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan. Wij konden niet bewijzen, dat de bestuurder wist dat niet betaald zou kunnen worden op het moment de overeenkomst gesloten werd. Echter, op het moment dat onze klant de werkzaamheden uitvoerde, wist de opdrachtgever wèl dat het werk niet betaald zou worden. De faillissementsaanvraag (de BV vroeg het eigen faillissement aan) werd immers een dag tevoren al ingediend bij de rechtbank!

De juridische strijd ging nu dus om de vraag, of de opdrachtgever/bestuurder onze klant had moeten waarschuwen voor het naderende faillissement van de BV. Onze klant zou dan de werkzaamheden niet uitgevoerd hebben, en zo diens schade beperkt hebben.

Het gerechtshof is van mening, dat de bestuurder onze klant inderdaad had moeten waarschuwen. Door dat niet te doen, werd de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de schade, die onze klant als gevolg van het faillissement dreigde te leiden.

De centjes zijn inmiddels binnen voor onze klant; wéér een zaak met succes afgesloten!

TIP 1: als schuldeiser bij een faillissement is het altijd zinvol te bekijken, of wellicht de bestuurder in privé met succes kan worden aangesproken.

TIP 2: als bestuurder van een BV, die zal gaan failleren, kan het geen kwaad in dat traject ook de bijstand van een advocaat in te roepen.