Een via Twitter gesloten overeenkomst is óók een overeenkomst!

Zoals bekend kan een overeenkomst – behoudens specifieke gevallen waar speciale regels voor gelden – zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Een open deur: een mondelinge overeenkomst is wellicht moeilijk(er) te bewijzen. Maar hoe zit het met een via Twitter gesloten overeenkomst?

Vroeger was een schriftelijke overeenkomst schriftelijk. Op papier dus. Toen kwam de fax (dat ding wat tegenwoordig enkel nog door advocaten gebruikt wordt om te corresponderen met de rechtbank) en de mail. En tegenwoordig: de social media. Kun je via dat soort media een rechtsgeldige overeenkomst sluiten?
JA! Dat kan!

Een  klant van UPC wilde graag sneller internet en via Twitter verzocht hij UPC voor een upgrade. UPC verstrekte de klant een indicatie van de maandelijkse kosten, waarna die klant via een direct message zijn gegevens aan UPC stuurde. UPC herhaalde de deal en klant gaf akkoord. Ergo: een overeenkomst. Immers was sprake van een aanbod en aanvaarding, en dat is in beginsel voldoende om een overeenkomst te sluiten.

Is die via Twitter gesloten overeenkomst rechtsgeldig?

Bij een “Twitter overeenkomst” is er sprake van koop op afstand. Daar gelden wat extra vereisten voor. Wanneer daaraan echter voldaan wordt (prijs, wijze van betaling, wijze van uitvoering, evt. de mogelijkheid en termijn van ontbinding), dan is sprake van een rechtsgeldige overeenkomst.

Zo simpel kan het dus zijn, een overeenkomst sluiten via Twitter. Het enig nadeel: de overeenkomst mag niet meer dan 140 tekens per bericht omvatten!  🙂