De Sharia in de Nederlandse rechtspraak: het recht in handen van God.

Bij de Rechtbank in Den Haag speelde een geschil tussen een huurder en een verhuurder. De huurder stelde, dat

hij aan de verhuurder een borgsom betaald had, die hij terug wilde hebben. De verhuurder betwistte, dat er een borg was betaald, en had bovendien een tegenvordering vanwege schade aan het pand.
Beiden echter bleken in de procedure een bewijsprobleem te hebben.

Tijdens de zitting bij de rechtbank stelde de huurder voor, dat bewijs geleverd kon worden door ter plaatse op de Koran te zweren. Daar voelde de Kantonrechter uiteraard niets voor: het Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering kent geen bepaling, dat het zweren met de hand op de Koran dwingend bewijs oplevert. Het Burgerlijk Wetboek geeft daarentegen partijen wel de ruimte om tot overeenstemming met elkaar te komen, hetgeen dan – uiteraard mits niet in strijd met de wet of goede zeden – in een proces verbaal van de zitting zou worden vastgelegd.

Partijen pleegden overleg op de gang, tijdens een schorsing van de zitting, en daar kwamen partijen inderdaad tot overeenstemming: als de verhuurder ten overstaan van de imam zou zweren, dat hij geen betaling van de borgsom ontvangen had, zou de huurder zijn claim intrekken. Dan zou de huurder van zijn zijde, ook weer ten overstaan van de imam, moeten zweren dat hij de borg wel aan de verhuurder betaald had. Eén van beiden zou dan met de hand op de Koran gelogen hebben, en daarmee werd het geschil een zaak van God.

De rechter heeft de afspraak vastgelegd in het proces verbaal van de beschikking, waarbij tevens werd bepaald dat de verhuurder de borg terug zou moeten betalen, indien hij niet op de Koran zou zweren dat hij de waarheid sprak.

Einde procedure.

TIP: bij elke procedure schatten wij samen met U zo goed mogelijk in, of we wel bewijs van onze stellingen kunnen leveren. Zo niet, dan zullen wij U adviseren het niet op een gerechtelijke procedure aan te laten komen. Dat geldt uiteraard zowel voor incasso-geschillen als in het arbeidsrecht!

(Bron: http://www.advocatenblad.nl/site/magazine/archief/nieuws/detail/20092559.html)