loondoorbetaling bij ziekte en onverplichte aanvulling: een risico

In veel arbeidsovereenkomsten is (rechtstreeks of via de CAO) een bepaling opgenomen, dat bij ziekte een hoger loon betaald wordt dan het wettelijk minimum van 70%. Vaak betalen werkgevers tijdens ziekte meer, bijvoorbeeld een aanvulling tot 100%. Daar is niets mis mee, maar dit kan – mogelijk onbedoeld – wel tot verplichtingen leiden!

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat het door een werkgever onverplicht meer loon doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid dan wettelijk verplicht is, kan leiden tot het gerechtvaardigde vertrouwen van de werknemer dat bij arbeidsongeschiktheid steeds aanspraak op dit meerdere bestaat.

Met andere woorden: door onverplicht aan te vullen, kan voor de werkgever de verplichting ontstaan aan te blijven vullen! En dat geldt dan niet alleen voor de ene werknemer, maar ook andere werknemers kunnen daar onder omstandigheden rechten aan ontlenen.

Wanneer in de loop der jaren een dergelijke gewoonte (om extra aan te vullen) ontstaan is, dan is dat wel weer te doorbreken.
Hoe? Daar informeren wij u graag over, zodat een voor uw bedrijf passende correctie kan worden gerealiseerd.

TIP: het met enige regelmaat doornemen van alle mogelijke zaken, in de vorm van een quick scan, kan zeker geen kwaad!