Pas op met zich verslapende werknemers!

Door de rechtbank in Enschede is onlangs een uitspraak gedaan in een zaak, waarin het ging om een werknemer die zich voortdurend versliep en daardoor dikwijls te laat op diens werk verscheen. De werkgever had hier op een gegeven moment genoeg van, en verzocht aan de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter weigerde die ontbinding echter: de arbeidsovereenkomst bleef bestaan!

Nu was er in deze zaak wel iets meer aan de hand. Vast stond namelijk, dat de werknemer leed aan een ernstige slaapstoornis (delayed sleep phase syndrom). Als gevolg daarvan was sprake van slaapritme-stoornis. Een dergelijke slaapstoornis is te beschouwen als een ziekte. De rechter oordeelde vervolgens dan ook – niet geheel onverwacht – dat het ontbindingsverzoek verband hield met de ziekte van de werknemer. Zoals bekend is opzegging wegens ziekte niet geoorloofd, en de rechter paste die regel analoog toe op deze situatie. Geen einde aan de arbeidsovereenkomst, derhalve.

Enige tijd geleden speelde ook een ontbindingszaak bij ons op kantoor. Onze cliënt, de werkgever, kwam met de klacht dat zij een werknemer in dienst hadden, die zich regelmatig versliep. Dit hield echter geen verband met enige ziekte, en bovendien had de werkgever zeer zorgvuldig gehandeld. De werkgever had de werknemer veelvuldig gewaarschuwd,  en hem zelfs een wekker gegeven. In dat geval oordeelde de rechter, dat de werknemer de gevraagde ontbinding aan zich zelf te danken had, en de arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder enige vergoeding voor de werknemer.

TIP 1: geef Uw werknemer zo nodig een wekker.

TIP 2: kijk uit met het geven van ontslag, als de reden gelegen zou kunnen zijn in ziekte van de werknemer. Overleg met ons is in alle gevallen raadzaam!