Sporten is niet altijd goed voor je!

In een bedrijf vond een bedrijfsongeval plaats. De betrokken werknemer kreeg als gevolg hiervan knieklachten; hij raakte hierdoor arbeidsongeschikt.

Ondanks die knieklachten nam de werknemer echter deel aan de Dam tot Damloop. Dat vertelde hij niet aan zijn werkgever, maar die kwam er wèl achter. En die was uiteraard “not amused”. Het vormde voor die werkgever zelfs reden om de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, omdat de werknemer zich hiermee zodanig had gedragen, dat een voortduren van de arbiedsrelatie niet van de werkgever gevergd kon worden. De rechter honoreerde dat verzoek, en oordeelde bovendien dat de werknemer géén recht had op enige ontslagvergoeding.

Daarmee was voor de werknemer de kous nog niet af! Diens WW-uitkering werd namelijk vervolgens geweigerd. Volgens het UWV lag immers aan het ontslag een dringende reden ten grondslag, en dus werd geoordeeld, dat de betreffende werknemer verwijtbaar werkloos was. Geen WW-uitkering, dus!

TIP: enige – gezonde – belangstelling voor Uw arbeidsongeschikte werknemers kan soms geen kwaad! Uit onze eigen praktijk kennen we in dit kader onder andere de zaak van de arbeidsongeschikte schoonmaker, die in het schoonmaakbedrijf van een familielid toch volop aan de slag was. Met een vergelijkbare afloop…