Tijdelijke arbeidsovereenkomsten met jongeren: de crisismaatregel is NIET verlengd!

Door het ministerie van SZW was in juli 2010 een tijdelijke crisismaatregel ingevoerd, waardoor het mogelijk was om met jongeren meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten. Anders dan de standaardregeling in de wet ontstond met het vierde contract dus nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De maatregel maakte het voor werkgevers mogelijk vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met werknemers tot 27 jaar, om zo de arbeidsparticipatie van jongeren te bevorderen.

De regeling is nu geëvalueerd, en daaruit bleek dat de maatregel voor een aantal jongeren het beoogde effect heeft gehad. Dankzij de maatregel zijn zo’n 10.000 jongeren, die anders geen vierde contract hadden gekregen bij dezelfde werkgever, aan het werk gebleven. Aan de andere kant zouden zo’n 9.000 jongeren zonder deze maatregel waarschijnlijk een vast contract aangeboden zijn.

Al met al onvoldoende reden, om de maatregel de verlengen. Voor geïnteresseerden: het evaluatierapportis te vinden op www.rijksoverheid.nl, SZW Nieuwsbericht 9-12-2011.

TIP: let op! De regeling is dus vervallen en voor jongeren geldt weer het gewone wettelijke regime: binnen een periode van maximaal 36 maanden mag tot 2x toe het contract worden verlengd, voor bepaalde tijd. Het vierde contract in die reeks (of bij overschrijding van de 36 maanden) leidt tot een contract voor onbepaalde tijd!!