Bestuurder van een BV in privé aansprakelijk!

Onlangs hebben we – weliswaar pas in hoger beroep – een vermeldenswaardige procedure gewonnen voor een klant van ons kantoor. Lees verder: Bestuurder van een BV in privé aansprakelijk!

De fictieve opzegtermijn wordt (soms) langer!

Per 1 januari 2013 is de Wet vereenvoudiging regelingen UWV ingevoerd. Deze wet regelt diverse zaken, waarmee U niet direct te maken zult krijgen. Lees verder: De fictieve opzegtermijn wordt (soms) langer!

Onze crisismaatregelen: Tarieven 2013 ongewijzigd!

Zoals al enkele jaren het geval is, verhogen wij ook dit jaar onze tarieven niet.

Wij hopen zo een klein steentje er aan bij te dragen, dat óók in tijden van crisis rechthulp betaalbaar blijft en juridische problemen kunnen worden voorkomen danwel opgelost tegen acceptabele kosten.

Wij wensen U een goede jaarwisseling toe en een zorgenloos 2013!

Ontslag nemen en de kracht van WhatsApp!

Je kon er op wachten: een rechterlijke beslissing over de bewijskracht van de bekende telefoon-chatprogramma WhatsApp.

Wat speelde er?
Een werkneemster zei op een goede (of slechte?) namiddag tegen haar werkgever, dat ze het helemaal gehad had met de baan en dat ze ontslag nam. Kennelijk voelde ze zich er toch niet helemaal gerust bij, want de volgende ochtend zond ze via WhatsApp een ziekmelding aan haar werkgever. Pas een dag later bevestigde de werkgever de ontslagneming.

De werkneemster stelde echter, dat ze niet de bedoeling had gehad ontslag te nemen. Ze zou geëmotioneerd zijn, toen ze zei dat ze ontslag nam, en uit het feit dat ze zich de dag erna ziek meldde, had de werkgever dat volgens haar ook moeten begrijpen.

De werkgever beweerde het berichtje via WhatsApp niet ontvangen te hebben. De rechter oordeelde echter, dat uit het feit dat er 2 vinkjes naast het bericht stonden, dat dat bericht de werkgever bereikt had moeten hebben. De ziekmelding was volgens de rechter dus een feit, en hij oordeelde dat de ontslagname door de werkneemster geen weloverwogen beslissing was geweest.

De arbeidsovereenkomst bestond dus nog (met alle daarbij behorende verplichtingen, zoals loondoorbetaling!).

De kort geding uitspraak, van de Kantonrechter te Groningen, werd begin deze maand gepubliceerd. Mogelijk wordt nog een bodemprocedure over deze kwestie gestart.

TIP: arbeids- en ontslagrecht blijft een riskant onderwerp voor de werkgever. Tijdig advies inwinnen kan veel schade voorkomen!