Niet-betalende debiteuren meenemen naar 2012? Of nú aanpakken!

Het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden. Reden dus, om alvast een beetje vooruit te denken naar de jaarwisseling.
Voor het kopen van oliebollenbeslag en vuurwerk is het nog (te) vroeg, maar als U zakelijk, bij de jaarafsluiting, zo min mogelijk openstaande debiteuren wilt meenemen, is het nú de hoogste tijd om actie te ondernemen!

Wanneer wij nú voor U aan de slag mogen, zal zeker een aanzienlijk deel van de openstaande debiteuren nog vóór het einde van het jaar geïncasseerd kunnen worden, en kunt U die posten in Uw administratie afsluiten.

TIP: voorkom het meenemen van openstaande posten naar 2012 èn versterk Uw liquiditeitspositie, en geef de openstaande debiteuren nú ter incasso uit handen!

Einde aan “fancy dress”

Zelfs in Groot Brittannië komt er wel eens een einde aan tradities: Engelse advocaten in het Britse Hooggerechtshof zijn niet langer verplicht een pruik te dragen als ze een zaak bepleiten. Deze traditie werd al eerder verlaten in de lagere rechtbanken en een aantal advocaten wilde die keuzevrijheid ook voor het hoogste hof laten gelden. De rechters gingen akkoord, aldus  de hoogste rechter Lord Philips, omdat het hof het ook wel redt zonder ‘fancy dress.’